Ni ti treba
biti igralec,


Vpiši podatke in naloži svojo predstavitev.

Naloži kratek video s predstavitvijo tvoje izkušnje

Opiši svojo delovno izkušnjo v zgornjem obrazcu z vsaj 10 stavki in naloži video. Naložen video je lahko velik največ 200 MB in v formatu .mp4, .avi, .divx, .wmv ali .mov.

Strinjam se s pogoji in pravili sodelovanja v nagradnem natečaju.

Poglej si profi video cv-je
naših študentov in dijakov

Galerija prijav

Svoje zanimive izkušnje so nam predstavili tudi spodnji kandidati. Vedno smo presenečeni, kako raznolike so.

Že 20 let skrbimo za izkušnje mladih.

e-Študentski Servis mladim v Sloveniji že več kot 20 let omogoča pridobivanje delovih izkušenj, ki jim pomagajo pri iskanju prve zaposlitve. Z digitalnim portfolijem »Moje izkušnje« lahko mladi delodajalcem izkažejo svoje pridobljene delovne izkušnje, s kampanjo #IMAMIZKUSNJE pa e-Študentski Servis te vrline in izkušnje predstavlja tudi širši javnosti.

Pridobljene delovne izkušnje so ključne pri iskanju prve zaposlitve mladih, saj podatki kažejo, da se kar 6 od 10 študentov in dijakov v Sloveniji zaposli pri delodajalcu, pri katerem so opravljalo dijaško ali študentsko delo.

S kampanjo e-Študentski Servis ozavešča delodajalce, da pri zaposlovanju prepoznajo kompetence mladih, hkrati pa mlade spodbuja, da si s pridobivanjem delovnih izkušenj olajšajo iskanje svoje prve zaposlitve.