Ni ti treba
biti igralec,


Poglej si profi video cv-je
naših študentov in dijakov

Galerija prijav

Svoje zanimive izkušnje so nam predstavili tudi spodnji kandidati. Vedno smo presenečeni, kako raznolike so.

Že 20 let skrbimo za izkušnje mladih.

e-Študentski Servis mladim v Sloveniji že več kot 20 let omogoča pridobivanje delovih izkušenj, ki jim pomagajo pri iskanju prve zaposlitve. Z digitalnim portfolijem »Moje izkušnje« lahko mladi delodajalcem izkažejo svoje pridobljene delovne izkušnje, s kampanjo #IMAMIZKUSNJE pa e-Študentski Servis te vrline in izkušnje predstavlja tudi širši javnosti.

Pridobljene delovne izkušnje so ključne pri iskanju prve zaposlitve mladih, saj podatki kažejo, da se kar 6 od 10 študentov in dijakov v Sloveniji zaposli pri delodajalcu, pri katerem so opravljalo dijaško ali študentsko delo.

S kampanjo e-Študentski Servis ozavešča delodajalce, da pri zaposlovanju prepoznajo kompetence mladih, hkrati pa mlade spodbuja, da si s pridobivanjem delovnih izkušenj olajšajo iskanje svoje prve zaposlitve.